Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Staj

Staj Yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri hazırlayıp staj komisyon başkanı Arş. Gör. Hidayet ÇALIŞKAN ile görüşmeleri gerekmektedir.

Ekler

Staj defteri.doc
STAJ DUYURU.docx
Staj Yönergesi.docx