Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Misyon & Vizyon

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nın misyonu, uluslararası standartlarda maden mühendisliği eğitimi vererek bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Eğitim programında güvenli, ekonomik, çevresel ve sosyal alanda saygın bir eğitimin yapılmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Madencilik ve ilgili alanlarda inovatif, rekabetçi ve özgün düşünceye sahip Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, ülkemizde kendi alanında lider ve dünyada saygı duyulan bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu haline gelmeyi hedefler. Maden Mühendisliği mesleğinin çalışma alanlarında uzmanlaşmayı sağlayarak, hedef kitlesi için bu alanda en üst düzeye gelmektir. Ülke kalkınmasında önemli olan doğal kaynaklarla ilgili araştırma konularına odaklanarak uzmanlık alanları oluşturmayı hedeflemektir.