Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Programı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ, yüksek lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde "İkinci Düzey ", TYYÇ'de " 7. Düzey " ), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, " Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011 " ve " Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) " ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

. ISCED Eğitim Alan Kodu: 54 - Mühendislik, Üretim ve Yapı.
. ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Kategorisi (Profili): 74, Alt Kategorisi: 747 - Akademik ağırlıklı yüksek lisans derecesi.
. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 54 - Mühendislik, Üretim ve Yapı.
. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilikler Türü (profili): Akademik ağırlıklı " 7. Düzey " yüksek lisans derecesi.

Hedef

Maden arama ve çıkarma endüstrisinde özgüveni yüksek, çevre ve insan odaklı, kriz, risk ve organizasyon yönetim kabiliyeti yüksek, AR - GE'ye açık, proje üreten ve proje uygulayan uluslararası niteliklere sahip uzman maden mühendisleri yetiştirmektir.

Ekler

YL 2016-2017 Ders Programı GÜZ.doc