Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Lisans Programı

Maden Mühendisliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde Birinci Düzey, TYYÇ'de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, "Eğitimde Uluslararsı Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)" ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir.

. ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik
. ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Kategorisi: 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik
. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilikler Türü: Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Hedef

Maden mühendisliğinin ilgi ve uğraş alanlarında bilimsel, sosyal, iş güvenliği yetilerine ve etik ilkelere sahip, analitik düşünce kabiliyeti yüksek, risk yönetimine ve takım çalışmasına hazır, organizasyon ve liderlik becerilerine sahip, gelişime açık, sorumluluk alanlarında mühendislik ve üretim sorumluluklarını yerine getiren ve uluslararası rekabetçi mühendisler yetiştirmektir.

 

Ekler

LİSANS DERS PROGRAMI.docx