Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

 

Maden Mühendisliği Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNAL

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ş. Erkan YERSEL (İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler, Web sayfası üzerindeki çalışmalar)