Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

 

Maden Mühendisliği Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

Üye: Yrd. Doç. Dr. Ş. Erkan YERSEL (İç Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Arş. Gör. Hidayet ÇALIŞKAN (Dış Paydaşlarla İlişkiler, Web Sayfası Üzerindeki Çalışmalar)