Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Hakkımızda

Maden Mühendisliği Bölümü 2012 yılında lisans ve yüksek lisans eğitimi vermek üzere kurulmuştur. İlk lisans ve yüksek lisans öğrencileri 2013 – 2014 yılında öğretime başlamıştır. Maden Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim ve araştırma hedefi; bilgi çağına uygun, rekabetçi Maden Mühendisleri yetiştirmektir. Mezun maden mühendisleri yenilenemeyen maden kaynaklarının ekolojik çevre bilinci içerisinde ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlayışı ile üretilmesinde görev alacaktır. Ayrıca; Çanakkale ili ve çevresinde yeni madenlerin ve kaynakların bulunması, var olan madenlerin işletilebilirliğinin artırılması, mevcut maden işletmeleri ve bu işletmelerin üretimini hammadde olarak kullanan tesislerin verimliliklerinin ve rekabet güçlerinin yükseltilmesi, maden işleyen yeni endüstrilerin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.