Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Bölüm Yönetimi

Bölüm Yönetimi
Doç. Dr. Mustafa ÇINAR Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ş. Erkan YERSEL Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL Bölüm Başkan Yardımcısı
Döne GÜZEL Bölüm Sekreteri