Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Bölüm Yönetimi

Bölüm Yönetimi
Doç. Dr. Mustafa ÇINAR Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNAL Bölüm Başkan Yardımcısı
Döne GÜZEL Bölüm Sekreteri