Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü

Bölüm Görev Dağılımları

Bölüm Görev Dağılımları

Doç. Dr. Mustafa ÇINAR

 • Bölüm ile İlgili tüm görevler
 Yrd. Doç. Dr. Ş.Erkan YERSEL
 • Bitirme Ödevlerinin Organizasyonu Dağıtımı
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği
 • Fakülte Burs Komisyonu Bölüm Temsilcisi
 • Öğretim Elemanlarının Ders Yüklerinin Zamanında Düzenlemesi ve Takibi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

 • Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği
 • Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi
 • Yan Dal–Çift Ana Dal Sorumlusu
 • Kaya Mekaniği Laboratuvar Sorumlusu
 • Maden İşletme Laboratuvar Sorumlusu
 • Yıllık izinler, görevlendirmeler, ders programı ve asistan görev dağılımı